Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Dagtilbud - Projekter

Legende lærende samspil

Boernehavebarn leger

Et undersøgende og gensidigt samarbejde mellem forskere og praktikere med fokus på at udvikle mulighederne for, at udsatte børn kan klare sig på lige fod med andre børn. 

Læs mere her

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde

Dagplejebarn leger med paedagog

Projektet undersøger dagtilbud med mange udsatte børn, der lykkes med at skabe forbedrede udviklingsmuligheder for børnene.

Læs mere her

Pædagogik, Æstetiske Læreprocesser og Ledelse

Boern leger udenfor

Pilotprojekt om pædagogik, æstetiske læreprocesser og ledelse.

Læs mere her 

PFL-dagtilbud

Boernehavebarn klapper med paedagog

Dagtilbudsdelen af ”Program for læringsledelse” med det formål at fremme læringsledelse i dagtilbud.

Læs mere her 

KUNST-GØDNING

Boern laeser med paedagog

Kunst-Gødning vil med børnene i centrum etablere gode vækstbetingelser for de mange sprog børnene er født med. 

Læs mere her

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud er et forskningsprojekt støttet af KL, FOA og BUPL.

 

Læs mere her

Afsluttede projekter