Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Videoer og oplæg

Professor Ingrid Pramling: Dilemmaer og udfordringer i børnehavn – teori og praksis

Professor Thomas Nordahl: Forskningsinformert praksis I skole og dagtilbud

Professor Hanne Kathrine Krogstrup forandringsteori

Professor Hanne Kathrine Krogstrup: ”Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis?”

 

Ph.d. studerende Line Skov Hansen: Professionelle læringsfællesskaber

Professor MSO Julie Borup Jensen: Inddragelse som capacity building og kreativ praksisudviking

Professor Hanne Kathrine Krogstrup: ”Når vaner og rutiner er hindringer for forandring”

 

Hands- on oplæg lektor Tatiana Chemi, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. ”Hvordan kan din arbejdsplads blive mere kreativ?”

 

Professor Hanne Kathrine Krogstrup: Udvikling og inddragelse af børn, forældre og medarbejdere

Professor Hanne Kathrine Krogstrup om evaluering

Lektor Jacob Brix: ”Samskabelse på dagsordenen”

 

Oplæg ved lektor Tatiana Chemi, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. ”Hvad er kreativitetens hemmelighed?”