Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Om KIDS

                                                                   KIDS-logo                                                  

KIDS 0-18 (Kvalitet i Dagtilbud og Skole) er en formidlingsportal, der giver overblik over nyeste forskning, kommende arrangementer og seneste nyheder inden for dagtilbuds- og skoleområdet. KIDS 0-18 hører hjemme under Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet og har til formål at bringe forskning tæt på dagtilbuds- og skoleområdet.


Skoleelev og laerer


SKOLE

 

Følg os

 


                                   Facebook-logo 
                      

 

                                   LinkedIn-logo

     

      Abonner på nyheder

Tilmeld dig her

 

Om Institut for Kultur og Læring

På instituttet arbejdes der tværfagligt og internationalt med:

  • Pædagogisk innovation og didaktik, organisatorisk læring, uddannelse og evaluering, teknoantropologi og anvendt filosofi. 

Instituttets læringsforskning tager udgangspunkt i et læringsbegreb, der er forankret i både den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningstradition. Forskning er i høj grad empirisk funderet. Der forskes i formelle og uformelle læreprocesser i dagligdagen og på arbejdspladsen.

Der forskes i:

  • Rammebetingelser for læring og kompetenceudvikling.
  • Innovative læreprocesser, i digital pædagogik og i menneskers omgang med og påvirkning af teknologirelaterede processer.
  • Udviklingen af nye læringsteknologier og undervisningsmetoder.
  • Organisationers og individers kompetence- og ledelsesudvikling og i organisationers vidensarbejde og kapacitetsopbygning.

Instituttet er forankret i både det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet. Instituttet har forskningsaktiviteter og medarbejdere på Aalborg Universitets campusser i Aalborg og København.

Læs mere om Institut KULTUR OG LÆRING her

Vores samarbejdspartnere

AP Moeller Fonden - Samarbejdspartner  - KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

BUPL_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Det Obelske Familiefond -samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

DIF_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

EVA_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Kulturministeriet_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Nordea Fonden__Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

 

Sangens_hus_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Styrelsen for forskning og uddannelse - samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Uddannelses- og Forskningsministeriet_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Velux Fonden - Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Yglobe - samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

ATU - Akademiet for Talentfulde Unge_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

COK_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

DGI_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Efterskoleforening_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Foreningen Ung_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Københavns Kommune_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole - 1

Nordisk Ministerråd__Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Socialstyrelsen - samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstoette_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

UU Danmark - samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Via University College_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

AU - Aarhus Universitet_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Dansk Lærerforening_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Danske Erhversskoler og Gymnasier_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Epinion_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Friskolerne_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

LA10_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Politiken - Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

sundhedsstyrrelsen_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Uddannelsesforbundet_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

UCN_Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole

VILA - Samarbejdspartner KIDS - Kvalitet i Dagtilbud og Skole