Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Projekter

Dagtilbudsforskning

Skoleforskning

Legende lærende samspil

Boernehavebarn leger

Et undersøgende og gensidigt samarbejde mellem forskere og praktikere med fokus på at udvikle mulighederne for, at udsatte børn kan klare sig på lige fod med andre børn. 

Læs mere her

PFL-dagtilbud

Boernehavebarn klapper med paedagog

Dagtilbudsdelen af ”Program for læringsledelse” med det formål at fremme læringsledelse i dagtilbud.

Læs mere her 

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde

Dagplejebarn leger med paedagog

Projektet undersøger dagtilbud med mange udsatte børn, der lykkes med at skabe forbedrede udviklingsmuligheder for børnene.

Læs mere her

Pædagogik, Æstetiske Læreprocesser og Ledelse

Boern leger udenfor

Pilotprojekt om pædagogik, æstetiske læreprocesser og ledelse.

Læs mere her 

KUNST-GØDNING

Boern laeser med paedagog

Kunst-Gødning vil med børnene i centrum etablere gode vækstbetingelser for de mange sprog børnene er født med. 

Læs mere her

Program for læringsledelse - skole

Boern leger udenfor

Projekt vedr. de danske skoler , og om de efterlever skolereformens mål.
 

Læs mere her 

 

Skoleudviklingsprojektet LEAPS

Barn loeber og leger

Projektet undersøger elevers interesse for naturfagene generelt og arbejeder mod at udvikle en pædagogik, der sikrer dette samt en god faglig udvikling.

Læs mere her

Skoledygtighed: Globale borgere - koncept og indsigt fra Danmark og New Zealand

To boern leger udenfor

Forestillinger om barndomsborgerskab i et stadig mere globaliseret uddannelsesmiljø.

Læs mere her 

Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde

Skoleelever laeser i boeger

Om øget trivsel i hverdagslivet gennem et styrket tværfagligt samarbejde

Læs mere her

Community Drive: TEACHING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO TRANSFORM CITIES

EElever skriver

Et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på uddannelse, læring og samproduktion af viden.

Læs mere her

LIP

Skoleelever laeser

Ledelsesudvikling på 38 erhvervsskoler i Danmark.

Læs mere her

Ny udsathed blandt unge

Skoleelev og laerer laeser

Hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed

Læs mere her

Legende lærende samspil

Børnehavebarn hopper på trampolin

Medarbejderne på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) bliver mødt af nye krav

Læs mere her

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

Skoleelever laeser i boeger

Projekt om elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen.

Læs mere her

Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

Skoleelever laeser

Hvordan efterskoler kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur.

Læs mere her

Afsluttede projekter