Kvalitet i Dagtilbud og Skole

Skole - Projekter

Program for læringsledelse - skole

Boern leger udenfor

Projekt vedr. de danske skoler , og om de efterlever skolereformens mål.
 

Læs mere her 

 

Skoledygtighed: Globale borgere - koncept og indsigt fra Danmark og New Zealand

To boern leger udenfor

Forestillinger om barndomsborgerskab i et stadig mere globaliseret uddannelsesmiljø.

Læs mere her 

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen

Skoleelever laeser i boeger

Projekt om elevers motivation og kompetenceudvikling i udskolingen.

Læs mere her

Legende lærende samspil

Børnehavebarn hopper på trampolin

Medarbejderne på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) bliver mødt af nye krav

Læs mere her

Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

Skoleelever laeser

Hvordan efterskoler kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur.

Læs mere her

Skoleudviklingsprojektet LEAPS

Barn loeber og leger

Projektet undersøger elevers interesse for naturfagene generelt og arbejeder mod at udvikle en pædagogik, der sikrer dette samt en god faglig udvikling.

Læs mere her

Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde

Skoleelever laeser i boeger

Om øget trivsel i hverdagslivet gennem et styrket tværfagligt samarbejde

Læs mere her

Community Drive: TEACHING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO TRANSFORM CITIES

EElever skriver

Et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på uddannelse, læring og samproduktion af viden.

Læs mere her

LIP

Skoleelever laeser

Ledelsesudvikling på 38 erhvervsskoler i Danmark.

Læs mere her

Ny udsathed blandt unge

Skoleelev og laerer laeser

Hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed

Læs mere her

Afsluttede projekter